Latent. Festival de talent emergent | 04-07 Novembre a Terrassa

Terrassa Walls

TERRASSA WALLS és un projecte de dinamització de l’art urbà a la ciutat de Terrassa, mitjançant el qual s’adquireix el compromís amb la ciutadania d’aportar valor i interès cultural a l’entorn urbà i fomentar la professionalització dels artistes urbans.